Uçak İkaz Lambası Tipleri

Uçak İkaz Lambası Tipleri

ICOA uçak ikaz lambalarını  ışık yoğunluğu, ışıma yönü, ışık rengi ve yanıp sönme sıklığı göre standartlara ayırmıştır.

Hem ICOA hem ulusal standartlara göre ikaz lambaları ( Mania Armatürleri, Mania Lambaları ) üç ana guruba ayrılmıştır.

Düşük Yoğunluklu Uçak İkaz Lambaları (Low Intensity)

Düşük yoğunluklu ikaz lambaları ,yerden yüksekliği 45 metreyi aşmayan tüm yapılarda, sadece gece kullanılan aydınlatma cihazlarıdır.

ICOA standartlarına göre düşük yoğunluklu uçak ikaz lambası kendi arasında iki guruba ayrılır.Bu ayrım uçak ikaz lambalarında , ışık yoğunluğunu belirten kandela cinsinden yapılmıştır. ICOA standartlarına göre düşük yoğunluklu tip mania armatürleri sürekli yanan lambalardır. Uçak ikaz lambaları yanıp sönme bakımından iki ana guruba ayrılır. Bunlardan birincisi yanan-sönen (Flashing veya Blink tip) bir diğeri ise sürekli yanan (Steady Tip) diye geçmektedir. Buna göre ;

A Tipi: 10 kandeladan düşük olmayan, kırmızı renkli ve sürekli (Steady Tip)ışık veren ikaz lambalarıdır.
B Tipi: 32 kandeladan düşük olmayan, kırmızı renkli ve sürekli (Steady Tip)ışık veren ikaz lambalarıdır.

Bu noktada açıklanması gereken çok önemli bir diğer nokta ise ülkemizde kullanılan ve sivil havacılık dairesinin belirlemiş olduğu standartlara göre yoğun olarak üretilen ve  özellikle bina ve küllerde kullanılan uçak ikaz lambalarının, ICOA standartları ile tam uyuşmadığı ancak yaklaşık 80 kandela olması gereken bu lambaların , buna karşın  bu standartlara göre B Tipi düşük yoğunluklu ikaz lambaları gurubuna girdiğidir.

Ülkemizde geçerli yönetmeliklere göre B tipi düşük yoğunluklu ikaz lambaları özellikle bina, vinç, kule gibi noktalarda kullanılabilmektedir.

ICOA ve ulusal diğer standartlara göre birde araçlarda kullanılmakta olan, literatürde C tipi ve D tipi diye geçmekte olan düşük yoğunluklu ikaz lambaları var olmakla beraber uygulamada bu tip lambalar çok nadiren kullanılmaktadır.

Orta Yoğunluklu Uçak İkaz Lambaları (Medium Intensity)

Orta yoğunluklu ikaz lambaları ,yerden yüksekliği 45 metreyi aşan tüm yapılarda, hem gündüz hem  gece kullanılan aydınlatma cihazlarıdır.

A Tipi: Gündüz 20.000 kandela, gece 2.000 kandela gücünde beyaz, yanan-sönen  ikaz lambasıdır. Hem gece hem gündüz aydınlatması için uygundur.
B Tipi: 2.000 kandeladan az olmayacak şekilde kırmızı yanan-sönen uçak ikaz lambasıdır.Gece kullanılması tavsiye edilmektedir.
AB Tipi: Gündüz 20.000 kandela beyaz ,gece ise  2.000 kandeladan az olmayacak şekilde kırmızı yanan çift renkli mania lambasıdır.
C Tipi: 2.000 kandela ışık yoğunluğunda , sürekli olarak yanan kırmızı uçak ikaz lambasıdır.Tıpkı B tipi gibi gece kullanımı için uygundur.

Yüksek Yoğunluklu Uçak İkaz Lambaları (High Intensity)

Yüksek ışık yoğunluklu mania armatürleri yerden yüksekliği 150 metreyi aşan tüm yapılarda gece ve gündüz kullanımı için kullanılan aydınlatma cihazlardır. Bu ışıkların yanıp sönme sıklığına göre farklı tipleri mevcut olup başlıca tipleri;

A Tipi: Gündüz minimum 200.000 kandela, alaca karanlıkta 20.000 kandela, gece ise 2.000 kandela  ışık yoğunluğu ile yanıp sönen beyaz ışık veren ikaz lambasıdır.
B Tipi: Gündüz minimum 100.000 kandela, alaca karanlıkta 20.000 kandela, gece ise 2.000 kandela  ışık yoğunluğu ile yanıp sönen beyaz ışık veren ikaz lambasıdır.