Genel Mania Lambası (Armatürü) Nedir ?

Mania Lambası (Armatürü) Nedir ?

Ülkemizde eskiden beri hem sivil havacılık, hem de denizcilik dilinde kullanılan Mania’nın sözlük anlamı ”engel” demektir.

Daha detaylı bir tanım yapıldığında ise ;

”Mânia, “hava araçlarının yer hareketleri için kullanılan yüzeylerde bulunan veya seyir halindeki hava aracının korunması için belirlenmiş yüzeyleri aşan ya da bu yüzeylerin dışında bulunan ancak hava seyrüseferine bir tehlike oluşturduğu değerlendirilen bütün geçici, sabit ya da hareketli cisimleri veya bunların bir kısmı” olarak tanımlanmaktadır.

Havaalanlarına emniyetli hava aracı operasyonları düzenlenebilmesi için havaalanları çevresinde belirlenmiş bazı bölgelerde belirli yüksekliklerin aşılmaması, yani mânialara izin verilmemesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüz tarafından hava alanı mânia planları hazırlanmakta ve uygulanmak üzere başta ilgili belediyeler ve valilikler olmak üzere imar planı yapma yetkisine sahip ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gönderilmektedir.”

Bu kurum ve kuruluşlar da söz konusu mânia planlarında belirtilen kriterlere uygun şekilde imar planı düzenlemesi yapmak zorundadır. 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 47. maddesi kapsamında hazırlanan hava alanı mânia planlarına aykırı durumların tespiti halinde ise uçuş, can ve mal emniyetini teminen ilgili valilikler tarafından gerekli işlemler yapılır”

Buna göre dilimize yerleşen mania lambaları veya bir başka deyişle mania armatürleri, aslında günümüzde uçak ikaz lambalarına karşılık gelen uyarı lambasıdır.

Bu lambalar eskiden bir armatür başlık içersinde yer alan basit bir ampul ile çalışırken zaman içerisinde xenon , daha sonra ise günümüzde kullanılmaya başlanan LED teknolojisi ile çalışan uyarı lambası halini almıştır.
Mundolight size tüm mania armatürleri, ve mania lambaları için en doğru ve ekonomik çözümü sunar.Ayrıca isteğe göre özel üretimde yapılmaktadır.

Mundo MLD-B

 

 

Related Post

LED UÇAK İKAZ LAMBASILED UÇAK İKAZ LAMBASI

LED (“Light Emitting Diode”, Işık Yayan Diyot), yarı-iletken, diyot temelli, ışık yayan bir elektronik devre elemanıdır. 1920’lerde Rusya’da icat edilmiştir,  ve 1962 yılında Amerika’da pratik olarak uygulanabilen elektronik bir bileşen