Genel UÇAK İKAZ LAMBALARINDA IP KODU ?

UÇAK İKAZ LAMBALARINDA IP KODU ?

IP Code (IP Kodu)’un açılımı ‘international protection code (uluslararası koruma kodu)’ ya da ‘ingress protection code (giriş koruma kodu)’ olarak geçer. Açılımlarından da anlaşılacağı üzere IP koruma sınıfı elektrikle çalışan aletlerin dış etkenlere karşı dayanıklılığını belirlemek için Avrupa Komisyonu (CENELEC – Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) tarafından geliştirilmiş uluslararası bir standarttır. Güvenli çalışma şartlarını belirtmek için elektrikli ürünlere IP kodu verilmelidir.

IP derecesi 2 veya 3 basamaklı bir sayıdır; 3. basamak IEC 60529 da yer almadığı için çoğunlukla kullanılmaz. Farklı etkilere karşı dayanıklılığı kolay ifade edebilmek için; IP derecelendirmesinde herbir basamak ayrı bir etkiye karşı korumayı ve basamaklardaki sayılar korumanın derecesini belirtir.

IP Sınıflandırmasında kullanılan basamakların anlamları:

1. Katı cisimlere karşı koruma
2. Sıvılardan koruma
3. Mekanik etkilerden koruma (IEC 60529’da yer almadığı için çok sık kullanılmaz)

Uçak İkaz lambalarında ki IP kodları 2 basamaklıdır, ve bu basamaklar ile ilgili tablolar şu şekildedir ;

1. Basamak
IP Koruma Sınıfı

ikinci basamak IP koruma sınıfı

Bu mantıkla bizim ürünlerimizin hemen hemen hepsinde olduğu gibi, eğer IP 66 bir üründen bahis ediliyor ise;

Birinci 6 – Toz geçirmediğini

İkinci 6 -Güçlü su fışkırmalarına karşı dayanıklı olduğunu belirtmektedir.

En yüksek koruma sınıfına sahip, IP66/ IP67/IP68 sınıfı tüm uçak ikaz lambaları ve ikaz lambaları için  en doğru adres burasıdır.

Related Post

Uyarı Araçları

IŞIKLI RÜZGAR ÇORABIIŞIKLI RÜZGAR ÇORABI

Bilindiği üzere rüzgar çorabı ve rüzgar hortumu, rüzgarın yönünü belirlemek için kullanılan ikazcılardır. Rüzgar hortumlarının çeşitli kullanım amaçları ve kullanım sahaları mevcuttur. Özellikle helikopterlerin inişi ve kalkışı esnasında esen rüzgarın